Entries by admin

Thuê nhà hay mua nhà ở Đức ?

Bạn đang đi làm kiếm tiền và có ý định sống lâu dài ở Đức. Ở nhà, ba má giục mua nhà và bạn cũng sốt ruột khi giá nhà đất liên tục tăng. Vậy bạn có nên mua nhà không ? Bài này mình chỉ đề cập tới vấn đề mua nhà hay thuê […]

Các đường dẫn về bài viết của IECS

URL http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kook/cgi-bin/seminar/index.php?Thuyanhiecshttp://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?Thuyanhiecshttps://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?Thuyanhiecshttps://www.everforo.com/g/annale/thread/8067https://www.everforo.com/g/annale/thread/8264https://www.everforo.com/g/annale/thread/baden-wurttemberg-voi-nhung-thanh-pho-trong-mo-8114https://chothai.com.vn/raovat/threads/xuat-khau-lao-dong-duc.325930/https://mastodon.online/@thuyanhiecs/106583742961718058https://mastodon.online/@thuyanhiecs/106544212971507401https://www.vingle.net/posts/3855033https://www.vingle.net/posts/3843737https://chothai.com.vn/raovat/threads/tieng-duc-kho-hay-de.326566/https://raovat49.com/s/tieng-duc-kho-hay-de-3346899https://uphillathlete.com/forums/users/lucy1126cmt8/https://git.qt.io/thuyanhiecshttps://mastodon.online/@thuyanhiecs/106566585301094747https://thuyanhiecs.mystrikingly.com/blog/baden-wurttemberg-v-i-nh-ng-thanh-ph-trong-mhttps://chothai.com.vn/raovat/threads/baden-w%C3%BCrttemberg-%E2%80%93-voi-nhung-thanh-pho-trong-mo.326266/https://raovat49.com/s/xuat-khau-lao-dong-duc-3337131https://thuyanhiecs.mystrikingly.com/blog/ti-ng-d-c-kho-hay-dhttps://vietnamese.googleblog.com/2019/03/google-cloud-cong-bo-chuong-trinh-ho.html?showComment=1625735918173#c8865133396774117552https://vietnamese.googleblog.com/2019/03/google-cloud-cong-bo-chuong-trinh-ho.html?showComment=1626163621572#c7907778219479184229https://thuyanhiecs.mystrikingly.com/blog/xu-t-kh-u-lao-d-ng-d-chttp://blogs.multimeios.ufc.br/crid/terra-nova/#comment-108824http://blogs.multimeios.ufc.br/crid/terra-nova/#comment-99156https://vietnamese.googleblog.com/2019/03/google-cloud-cong-bo-chuong-trinh-ho.html?showComment=1626339054578#c7427870725907226082https://www.vingle.net/posts/3849270http://blogs.multimeios.ufc.br/crid/terra-nova/#comment-104804https://gflebron.expressions.syr.edu/wrt-105-unit-3-everyday-digital-lives-everyday-digital-literacies/wrt-105-2-unit-3-long-essay-page/#comment-556687http://www.s368131952.onlinehome.fr/2017/06/07/vide-grenier-de-la-feuillaume-place-berthet/#comment-295561https://gflebron.expressions.syr.edu/wrt-105-unit-3-everyday-digital-lives-everyday-digital-literacies/wrt-105-2-unit-3-long-essay-page/#comment-577252https://www.everforo.com/g/annale/thread/8145https://chothai.com.vn/raovat/threads/tu-hoc-tieng-duc-a1.326362/http://www.s368131952.onlinehome.fr/2017/06/07/vide-grenier-de-la-feuillaume-place-berthet/#comment-270956https://lucy1126cmt8.wixsite.com/thuyanhiecs/post/ti?ng-d?c-khó-hay-d?https://gflebron.expressions.syr.edu/wrt-105-unit-3-everyday-digital-lives-everyday-digital-literacies/wrt-105-2-unit-3-long-essay-page/#comment-573331http://blogs.multimeios.ufc.br/crid/terra-nova/#comment-106180http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kook/cgi-bin/seminar/index.php?FrontPagehttps://vietnamese.googleblog.com/2019/03/google-cloud-cong-bo-chuong-trinh-ho.html?showComment=1626079290931#c2624602624307064298https://www.vingle.net/posts/3850951https://gflebron.expressions.syr.edu/wrt-105-unit-3-everyday-digital-lives-everyday-digital-literacies/wrt-105-2-unit-3-long-essay-page/#comment-584725https://thuyanhiecs.mystrikingly.com/blog/t-h-c-ti-ng-d-c-a1http://www.s368131952.onlinehome.fr/2017/06/07/vide-grenier-de-la-feuillaume-place-berthet/#comment-291598https://lucy1126cmt8.wixsite.com/thuyanhiecs/post/t%E1%BB%B1-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-%C4%91%E1%BB%A9c-a1https://lucy1126cmt8.wixsite.com/thuyanhiecs/post/xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-lao-%C4%91%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BB%A9chttps://raovat49.com/s/badenwurttemberg-voi-nhung-thanh-pho-trong-mo-3341869https://lucy1126cmt8.wixsite.com/thuyanhiecs/post/baden-w%C3%BCrttemberg-v%E1%BB%9Bi-nh%E1%BB%AFng-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-trong-m%C6%A1https://raovat49.com/s/tu-hoc-tieng-duc-a1-kho-hay-de-3342753http://adde.uva.es/2018/04/05/programa-de-ciencias/#comment-113804http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?Thuyanhiecshttps://www.longisland.com/profile/thuyanhiecshttps://ethanol.nebraska.gov/news-media/photos/pump_car/#comment-243661https://ethanol.nebraska.gov/news-media/photos/pump_car/#comment-240562https://ethanol.nebraska.gov/news-media/photos/pump_car/#comment-245935http://www.s368131952.onlinehome.fr/2017/06/07/vide-grenier-de-la-feuillaume-place-berthet/#comment-303616https://ethanol.nebraska.gov/news-media/photos/pump_car/#comment-244344 http://www.fe.hku.hk/kindergarten-education/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc-%eb%a6%ac%eb%ac%b4%ec%a7%84%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a3%b0%eb%a0%9b-%ed%94%84%eb%a1%9c%ea%b7%b8%eb%9e%a8-%ec%9e%98%eb%aa%bb-%eb%b0%b0%ed%84%b0/#comment-700818 http://www.fe.hku.hk/kindergarten-education/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc-%eb%a6%ac%eb%ac%b4%ec%a7%84%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a3%b0%eb%a0%9b-%ed%94%84%eb%a1%9c%ea%b7%b8%eb%9e%a8-%ec%9e%98%eb%aa%bb-%eb%b0%b0%ed%84%b0/#comment-700040 http://www.fe.hku.hk/kindergarten-education/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc-%eb%a6%ac%eb%ac%b4%ec%a7%84%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a3%b0%eb%a0%9b-%ed%94%84%eb%a1%9c%ea%b7%b8%eb%9e%a8-%ec%9e%98%eb%aa%bb-%eb%b0%b0%ed%84%b0/#comment-700819 http://www.fe.hku.hk/kindergarten-education/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc-%eb%a6%ac%eb%ac%b4%ec%a7%84%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a3%b0%eb%a0%9b-%ed%94%84%eb%a1%9c%ea%b7%b8%eb%9e%a8-%ec%9e%98%eb%aa%bb-%eb%b0%b0%ed%84%b0/#comment-699498 https://duhocduciecs.blogspot.com/2021/01/iecs-la-cong-ty-uy-tin-chuyen-ve-linh.html?showComment=1615358919013#c4623958599391511179 https://duhocduciecs.blogspot.com/2021/01/iecs-la-cong-ty-uy-tin-chuyen-ve-linh.html?showComment=1614745040897#c2704401885227394113 https://duhocduciecs.blogspot.com/2021/01/iecs-la-cong-ty-uy-tin-chuyen-ve-linh.html?showComment=1614914557986#c8918116541124350908 http://www.webestools.com/profile-346636.html http://www.fe.hku.hk/kindergarten-education/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc-%eb%a6%ac%eb%ac%b4%ec%a7%84%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a3%b0%eb%a0%9b-%ed%94%84%eb%a1%9c%ea%b7%b8%eb%9e%a8-%ec%9e%98%eb%aa%bb-%eb%b0%b0%ed%84%b0/#comment-708211 https://duhocduciecs.blogspot.com/2021/01/iecs-la-cong-ty-uy-tin-chuyen-ve-linh.html?showComment=1615426213758#c8217220992588478340 https://duhocduciecs.blogspot.com/2021/01/iecs-la-cong-ty-uy-tin-chuyen-ve-linh.html?showComment=1614666138102#c8011640823236526955 http://www.cruzroja.es/creforumvolint_en/user/profile/135429.page https://duhocduciecs.blogspot.com/2021/01/iecs-la-cong-ty-uy-tin-chuyen-ve-linh.html?showComment=1614824052021#c3515484180545254265 https://duhocduciecs.blogspot.com/2021/01/iecs-la-cong-ty-uy-tin-chuyen-ve-linh.html?showComment=1615168879834#c3397234410593835352 https://iecs-du-hoc-duc.jimdosite.com/ http://www.fe.hku.hk/kindergarten-education/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc-%eb%a6%ac%eb%ac%b4%ec%a7%84%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a3%b0%eb%a0%9b-%ed%94%84%eb%a1%9c%ea%b7%b8%eb%9e%a8-%ec%9e%98%eb%aa%bb-%eb%b0%b0%ed%84%b0/#comment-702625 http://www.fe.hku.hk/kindergarten-education/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc-%eb%a6%ac%eb%ac%b4%ec%a7%84%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a3%b0%eb%a0%9b-%ed%94%84%eb%a1%9c%ea%b7%b8%eb%9e%a8-%ec%9e%98%eb%aa%bb-%eb%b0%b0%ed%84%b0/#comment-701608 http://www.fe.hku.hk/kindergarten-education/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc-%eb%a6%ac%eb%ac%b4%ec%a7%84%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a3%b0%eb%a0%9b-%ed%94%84%eb%a1%9c%ea%b7%b8%eb%9e%a8-%ec%9e%98%eb%aa%bb-%eb%b0%b0%ed%84%b0/#comment-710400 https://www.intensedebate.com/profiles/duhocduciecs http://www.fe.hku.hk/kindergarten-education/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc-%eb%a6%ac%eb%ac%b4%ec%a7%84%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a3%b0%eb%a0%9b-%ed%94%84%eb%a1%9c%ea%b7%b8%eb%9e%a8-%ec%9e%98%eb%aa%bb-%eb%b0%b0%ed%84%b0/#comment-710676 http://www.fe.hku.hk/kindergarten-education/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc-%eb%a6%ac%eb%ac%b4%ec%a7%84%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a3%b0%eb%a0%9b-%ed%94%84%eb%a1%9c%ea%b7%b8%eb%9e%a8-%ec%9e%98%eb%aa%bb-%eb%b0%b0%ed%84%b0/#comment-706210 https://duhocduciecs.blogspot.com/2021/01/iecs-la-cong-ty-uy-tin-chuyen-ve-linh.html?showComment=1615513887201#c4180767662105574386 https://iecs-du-hoc-duc.jimdosite.com/my-services/ https://duhocduciecs.blogspot.com/2021/01/iecs-la-cong-ty-uy-tin-chuyen-ve-linh.html?showComment=1615533060086#c2401342808215834918 https://openlibrary.org/books/OL28265827M/TOP_TRUNG_T%C3%82M_TI%E1%BA%BENG_%C4%90%E1%BB%A8C_T%E1%BB%90T_V%C3%80_UY_T%C3%8DN_T%E1%BA%A0I_TP_H%E1%BB%92_CH%C3%8D_MINH http://www.project-idea.eu/question/do-you-have-official-definition-for-energy-poverty-household-in-your-country/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/hanh-ly-can-thiet-khi-di-du-hoc-duc-%E2%80%93-phan-ii.320988/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/hoat-hinh-tieng-duc.320990/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/hoc-nghe-la-kem-sang-dung-hay-sai.320973/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/lua-chon-nao-cho-sinh-vien-viet-nam-du-hoc-dai-hoc-hay-du-hoc-nghe.320984/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/loi-ich-song-o-duc-cho-du-hoc-sinh.320975/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/ve-dep-cac-thanh-pho-co-cua-duc-vao-mua-xuan.320977/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/du-hoc-nghe-co-khi-dien-tu-tai-duc-%E2%80%93-100-co-hoi-viec-lam.320650/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/tuyen-cong-tac-vien-tuyen-sinh-tai-viet-nam-va-tai-duc.320969/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/iecs-steht-als-die-abk%C3%BCrzung.320599/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/tuyen-dung-2-thuc-tap-sinh-seller-va-marketing-online.320985/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/florence-nightingale-nguoi-sang-lap-ra-nganh-dieu-duong.320597/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/van-hoa-duc-va-1-so-dieu-la-lung-o-phuong-tay.320587/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/phan-biet-chung-toc-o-duc.320595/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/du-hoc-nghe-nha-hang-khach-san-tai-duc-2021-co-mat-hoc-phi-khong.320586/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/cuoc-song-mau-%E2%80%9Chuong%E2%80%9D-cua-du-hoc-sinh-tai-duc.320553/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/modalverben-dong-tu-khiem-khuyet-a1-a2.320584/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/mo-tai-khoan-expatrio-cho-du-hoc-sinh-co-kho-khong.320970/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/toi-da-hoc-tieng-duc-nhu-the-nao.320578/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/dong-tu-tach-va-khong-tach-trennbare-nicht-trennbare-verben-trong-tieng-duc-la-gi.320455/ http://wordpress.p255834.webspaceconfig.de/?comments_popup=4656#comment-2786439 https://chothai.com.vn/raovat/threads/meo-va-bi-quyet-hoc-tieng-duc-trong-khi-ngu.320451/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/chia-se-kinh-nghiem-luyen-ky-nang-doc-tieng-duc.320649/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/komparativ-und-superativ-cac-dang-cau-so-sanh.320450/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/iecs-tuyen-dung-nhan-vien-viet-bai-content-t5-2020.320447/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/huong-dan-di-kham-benh-o-duc.320445/ https://chothai.com.vn/raovat/threads/nhung-khu-cho-do-cu-lon-va-dep-nhat-o-bang-baden-w%C3%BCrttemberg.320444/ https://raovat49.com/s/tuyen-dung-1-thuc-tap-sinh-lap-trinh-mobile-app-3279171 […]

Người Việt ăn tết ở Đức như thế nào?

1. Người Việt ăn tết ở Đức như thế nào? Quyết định bỏ lại tất cả để sang một đất nước mới, một đất nước xa lạ, cách Việt Nam 9.327km là bạn cũng phải xác định sẽ chấp nhận với những cái Tết xa nhà, những nỗi buồn khi phải một mình vào những […]

Tìm hiểu chi tiết về các giống chó của Đức

Nhắc đến các giống chó Đức chắc chắn hình ảnh trong đầu bạn sẽ hiện ra ngay một chú Becgie lông đen nâu sậm, cao lớn, gương mặt dữ tợn, xuất hiện cùng các chú cảnh sát trong các cuộc điều tra, truy tìm tung tích tội phạm. Chú chó Becgie Đức thì quá là […]

Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn đi Đức

Với chế độ mở cửa, khuyến khích học tập, trao đổi, giao lưu văn hóa như hiện này thì Đức luôn nằm trong top đầu những nước thu hút đông học sinh, sinh viên cũng như lao động Việt Nam sang du học, làm việc. Nếu bạn có ý định sang Đức và đã chuẩn […]

Albert Einstein – Nhà vật lý thiên tài của nước Đức

Dù là một người yêu thích vật lý hay không thì khi nhắc đến Albert Einstein, chắc hẳn không ai trong chúng ta còn lạ lẫm với cái tên của nhà vật lý thiên tài người Đức này. 1. Tiểu sử và quá trình học tập của Albert Einstein Albert Einstein (1879-1955) sinh ra tại […]

Du học nghề cơ khí tại Đức 

Như chúng ta đã biết Đức là một quốc gia rất phát triển về ngành cơ khí tuy nhiên lượng công nhân làm việc cho các công xưởng tại Đức còn khan hiếm vì thế hiện nay chính phủ Đức vẫn đang chiêu mộ công nhân và các du học sinh ngành cơ khí tới […]

Du học nghề đầu bếp tại Đức

Du học nghề đầu bếp tại Đức luôn là một nghề hot và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bạn biết về nước Đức qua điều gì? Là quốc gia với nền kinh tế hàng đầu Châu Âu, hay là điểm đến mơ ước cho những người muốn thực hiện đam mê của bản thân, […]

Du học nghề xây dựng tại CHLB Đức

Du học nghề xây dựng tại Đức bạn sẽ nhận được chất lượng học tập tuyệt vời từ một đất nước hàng đầu thế giới. Như chúng ta đã biết, Đức là một cường quốc trong khối liên minh châu Âu EU và hiện nay Đức vẫn đang đóng một vai trò quan trọng đối […]